Khamis, 6 Oktober 2016

Segarkan semula

Lama benar x buka blog nie semenjak aku tinggalkan dunia internet apa lah isu terkini nak diceritakan disini

Khamis, 16 Jun 2016

My Family

Selamat berpuasa dan selamat menyambut hari raya
Rabu, 14 Ogos 2013

Font Besar Berwarna


alias big {
  if ($bigtext.unsupp($1-)) {
    return
  }
  var %lia, %lib, %lic, %lid, %lie, %i 1, %text $strip($1-, bur), %colregex /^(\d\d?(?:,\d\d?)?)/
  var %regex = /(?<= $+ $chr(3) $+ [0-9]| $+ $chr(3) $+ [0-9][0-9]) $+ $chr(44) $+ \d\d?/g, %res, %dummy = $regsub(%text, %regex, $null, %text)
  while (%i <= $len(%text)) {
    if ($mid(%text, %i, 1) == $chr(3)) {
      var %lia $+(%lia, $chr(3)), %lib $+(%lib, $chr(3)), %lic $+(%lic, $chr(3)), %lid $+(%lid, $chr(3)), %lie $+(%lie, $chr(3))
      if ($mid(%text, $calc(%i + 1), 1) != $chr(32)) && ($regex(mtcol, $mid(%text, $calc(%i + 1), $mid(%text, $calc(%i + 1), 0)), %colregex)) {
        var %m $regml(mtcol, 1)
        var %lia %lia $+ %m, %lib %lib $+ %m, %lic %lic $+ %m, %lid %lid $+ %m, %lie %lie $+ %m
        inc %i $len(%m)
      }
    }
    else {
      tokenize 32 $bigtext.char($mid(%text, %i, 1))
      var %lia $+(%lia, $1), %lib $+(%lib, $2), %lic $+(%lic, $3), %lid $+(%lid, $4), %lie $+(%lie, $5)
      ; if ($bigtext.kern($mid(%text, %i, 2))) {
      var %lia $+(%lia, .), %lib $+(%lib, .), %lic $+(%lic, .), %lid $+(%lid, .), %lie $+(%lie, .)
      ; }
    }
    inc %i
  }
  say $bigtext.format(%lia)
  say $bigtext.format(%lib)
  say $bigtext.format(%lic)
  say $bigtext.format(%lid)
  say $bigtext.format(%lie)
}
alias -l bigtext.char {
  if ($1 === $chr(32)) || ($1 === $null) return $&
    ... $&
    ... $&
    ... $&
    ... $&
    ...
  if ($1 === $chr(160)) return $&
    ..... $&
    ..... $&
    ..... $&
    ..... $&
    .....
  elseif ($1 == 0) return $&
    4.XXXX.$&
    8XX..XX$&
    9XX.XXX$&
    12XXX.XX$&
    13.XXXX.
  elseif ($1 == 1) return $&
    4.XXXX $&
    8XX.XX $&
    9...XX $&
    12...XX $&
    13...XX
  elseif ($1 == 2) return $&
    4XXXXX. $&
    8....XX $&
    9..XX.. $&
    12XX.... $&
    13XXXXXX
  elseif ($1 == 3) return $&
    4XXXXX. $&
    8....XX $&
    9.XXXX. $&
    12....XX $&
    13XXXXX.
  elseif ($1 == 4) return $&
    4.....XXX. $&
    8...XX.XX. $&
    9.XX...XX. $&
    12XXXXXXXXX $&
    13......XX.
  elseif ($1 == 5) return $&
    4XXXXX $&
    8XX... $&
    9XXXX. $&
    12...XX $&
    13XXXX.
  elseif ($1 == 6) return $&
    4.XXXX. $&
    8XX.... $&
    9XXXXX. $&
    12XX..XX $&
    13.XXXX.
  elseif ($1 == 7) return $&
    4XXXXXX $&
    8...XX. $&
    9..XX.. $&
    12.XX... $&
    13XX....
  elseif ($1 == 8) return $&
    4.XXXX. $&
    8XX..XX $&
    9.XXXX. $&
    12XX..XX $&
    13.XXXX.
  elseif ($1 == 9) return $&
    4.XXXX. $&
    8XX..XX $&
    9.XXXXX $&
    12....XX $&
    13.XXXX.
  elseif ($1 == A) return $&
    4.XXXX. $&
    8XX..XX $&
    9XXXXXX $&
    12XX..XX $&
    13XX..XX
  elseif ($1 == B) return $&
    4XXXXX. $&
    8XX..XX $&
    9XXXXX. $&
    12XX..XX $&
    13XXXXX.
  elseif ($1 == C) return $&
    4.XXXX. $&
    8XX..XX $&
    9XX.... $&
    12XX..XX $&
    13.XXXX.
  elseif ($1 == D) return $&
    4XXXX.. $&
    8XX.XX. $&
    9XX..XX $&
    12XX..XX $&
    13XXXXX.
  elseif ($1 == E) return $&
    4XXXXX $&
    8XX... $&
    9XXXX. $&
    12XX... $&
    13XXXXX
  elseif ($1 == F) return $&
    4XXXXX $&
    8XX... $&
    9XXXX. $&
    12XX... $&
    13XX...
  elseif ($1 == G) return $&
    4.XXXX. $&
    8XX.... $&
    9XX.XXX $&
    12XX..XX $&
    13.XXXXX
  elseif ($1 == H) return $&
    4XX...XX $&
    8XX...XX $&
    9XXXXXXX $&
    12XX...XX $&
    13XX...XX
  elseif ($1 == I) return $&
    4XXXX $&
    8.XX. $&
    9.XX. $&
    12.XX. $&
    13XXXX
  elseif ($1 == J) return $&
    4....XX $&
    8....XX $&
    9....XX $&
    12XX..XX $&
    13.XXXX.
  elseif ($1 == K) return $&
    4XX..XX $&
    8XX.XX. $&
    9XXXX.. $&
    12XX.XX. $&
    13XX..XX
  elseif ($1 == L) return $&
    4XX... $&
    8XX... $&
    9XX... $&
    12XX... $&
    13XXXXX
  elseif ($1 == M) return $&
    4XX....XX $&
    8XXX..XXX $&
    9XXXXXXXX $&
    12XX.XX.XX $&
    13XX....XX
  elseif ($1 == N) return $&
    4XX..XX $&
    8XXX.XX $&
    9XXXXXX $&
    12XX.XXX $&
    13XX..XX
  elseif ($1 == O) return $&
    4.XXXX. $&
    8XX..XX $&
    9XX..XX $&
    12XX..XX $&
    13.XXXX.
  elseif ($1 == P) return $&
    4XXXXX. $&
    8XX..XX $&
    9XXXXX. $&
    12XX.... $&
    13XX....
  elseif ($1 == Q) return $&
    4.XXXX.. $&
    8XX..XX. $&
    9XX..XX. $&
    12XX..XX. $&
    13.XXXXXX
  elseif ($1 == R) return $&
    4XXXXX. $&
    8XX..XX $&
    9XXXXX. $&
    12XX..XX $&
    13XX..XX
  elseif ($1 == S) return $&
    4.XXXX. $&
    8XX.... $&
    9.XXXX. $&
    12....XX $&
    13XXXXX.
  elseif ($1 == T) return $&
    4XXXXXX $&
    8..XX.. $&
    9..XX.. $&
    12..XX.. $&
    13..XX..
  elseif ($1 == U) return $&
    4XX..XX $&
    8XX..XX $&
    9XX..XX $&
    12XX..XX $&
    13.XXXX.
  elseif ($1 == V) return $&
    4XX....XX $&
    8XX....XX $&
    9.XX..XX. $&
    12..XXXX.. $&
    13...XX...
  elseif ($1 == W) return $&
    4XX...XX $&
    8XX...XX $&
    9XX.X.XX $&
    12XXXXXXX $&
    13.XX.XX.
  elseif ($1 == X) return $&
    4XX...XX $&
    8.XX.XX. $&
    9..XXX.. $&
    12.XX.XX. $&
    13XX...XX
  elseif ($1 == Y) return $&
    4XX..XX $&
    8XX..XX $&
    9.XXXX. $&
    12..XX.. $&
    13..XX..
  elseif ($1 == Z) return $&
    4XXXXXX $&
    8...XX. $&
    9..XX.. $&
    12.XX... $&
    13XXXXXX
  elseif ($1 == $chr(35)) return $&
    4.XX..XX. $&
    8XXXXXXXX $&
    9.XX..XX. $&
    12XXXXXXXX $&
    13.XX..XX.
  elseif ($1 == ') return $&
    4.XX $&
    11XX. $&
    ... $&
    ... $&
    ...
  elseif ($1 == ") return $&
    4XX..XX $&
    11XX..XX $&
    ...... $&
    ...... $&
    ......
  elseif ($1 == +) return $&
    ...... $&
    4..XX.. $&
    9XXXXXX $&
    11..XX.. $&
    ......
  elseif ($1 == =) return $&
    ...... $&
    11XXXXXX $&
    ...... $&
    4XXXXXX $&
    ......
  elseif ($1 == -) return $&
    ...... $&
    ...... $&
    9XXXXXX $&
    ...... $&
    ......
  elseif ($1 == _) return $&
    ...... $&
    ...... $&
    ...... $&
    ...... $&
    9XXXXXX
  elseif ($1 == ¯) return $&
    9XXXXXX $&
    ...... $&
    ...... $&
    ...... $&
    ......
  elseif ($1 == °) return $&
    4.XXX. $&
    9XX.XX $&
    11.XXX. $&
    ..... $&
    .....
  elseif ($1 == :) return $&
    .. $&
    4XX $&
    .. $&
    11XX $&
    ..
  elseif ($1 == !) return $&
    4XX $&
    9XX $&
    11XX $&
    .. $&
    13XX
  elseif ($1 == ?) return $&
    4XXX. $&
    9..XX $&
    11.XX. $&
    .... $&
    13.XX.
  elseif ($1 == .) return $&
    .. $&
    .. $&
    .. $&
    .. $&
    9XX
  elseif ($1 == /) return $&
    4....XX $&
    8...XX. $&
    9..XX.. $&
    12.XX... $&
    13XX....
  elseif ($1 == \) return $&
    4XX.... $&
    8.XX... $&
    9..XX.. $&
    12...XX. $&
    13....XX
  elseif ($1 == $chr(40)) return $&
    4....X $&
    8..X.. $&
    9X.... $&
    12..X.. $&
    13....X
  elseif ($1 == $chr(41)) return $&
    4X.... $&
    8..X.. $&
    9....X $&
    12..X.. $&
    13X....
  elseif ($1 == $chr(37)) return $&
    4XX..XX $&
    8...XX. $&
    9..XX.. $&
    12.XX... $&
    13XX..XX
  elseif ($1 == [) return $&
    4XXXXX $&
    8XX... $&
    9XX... $&
    12XX... $&
    13XXXXX
  elseif ($1 == ]) return $&
    4XXXXX $&
    8...XX $&
    9...XX $&
    12...XX $&
    13XXXXX
  elseif ($1 == |) return $&
    4.XX. $&
    8.XX. $&
    9.XX. $&
    12.XX. $&
    13.XX.
  elseif ($1 == <) return $&
    4....XX $&
    8..XX.. $&
    9XX.... $&
    12..XX.. $&
    13....XX
  elseif ($1 == >) return $&
    4XX.... $&
    8..XX.. $&
    9....XX $&
    12..XX.. $&
    13XX....
  elseif ($1 == ¸) return $&
    4.... $&
    .... $&
    9.XX. $&
    11..XX $&
    13XXX.
  elseif ($1 == ,) return $&
    4... $&
    ... $&
    9XXX $&
    11.XX $&
    13XX.
}


alias bigtext.unsupp {
  var %res, %dummy = $regsub($1-, /[]a-z  0-9# $+ $chr(44) $+ '+=?:!?./\\()%[|<>_?"?-]/igS, $null, %res)
  return %res
}


alias bigtext.kern {
  var %res $true
  if ($regex($1-, /^(.|[_GDSQL-]T|[TPFVY7/"]J|T\.|L[1Y\\"]|[LTK<[]-|-[]>%\\]|S1|T4|\?\.|\.\?|[467L\\]?|?[J/]|L'|\/\/|\\\\|?J|[_?]?|[?T_]_|>\.|\.<)$/i)) %res = $false
  return %res
}


alias bigtext.format {
  var %res, %i 1, %previous 0, %current, %curcolor, %colregex /^(\d\d?(?:,\d\d?)?)/
  while (%i <= $len($1-)) {
    if ($mid($1-, %i, 1) == $chr(3)) {
      if ($regex(mtcol, $mid($1-, $calc(%i + 1), $mid($1-, $calc(%i + 1), 0)), %colregex)) {
        if ($gettok($regml(mtcol, 1), 1, 44) != %curcolor) {
          %curcolor = $gettok($regml(mtcol, 1), 1, 44)
          if (%i != 1) && ($mid($1-, $calc(%i - 1), 1) == X) %res = %res $+ $chr(15)
        }
        inc %i $len($regml(mtcol, 1))
      }
      elseif (%curcolor) {
        %curcolor =
        if (%i != 1) && ($mid($1-, $calc(%i - 1), 1) == X) %res = %res $+ $chr(15)
      }
    }
    else {
      %current = $iif($mid($1-, %i, 1) == ., 0, 1)
      if (%previous != %current) {
        %previous = %current
        if (%curcolor) {
          if (%current) %res = %res $+ $chr(3) $+ %curcolor $+ , $+ %curcolor
          else %res = %res $+ $chr(3)
        }
        else %res = %res $+ $chr(22)
      }
      %res = %res $+ $chr(160)
    }
    inc %i
  }
  return %res
}
menu Channel,query {
  FONT BESAR BERWARNA:.big $?="Masukkan Perkataan"
}


Selasa, 4 Disember 2012

mIRC Script - Spy Bot

on *:TEXT:!spy*:*: {
  spy $2 $3
}
on *:TEXT:!unspy*:%spyreport: {
  unspy
}
alias spy {
  if (%spychan == $null) {
    join $1
    join $2
    set %spychan $1
    set %spyreport $2
    enable #spybot
    echo 4SpyBot hanya mampu beroperasi didalam satu channel sahaja.
    msg %spyreport 4Kesemua data sembang dari channel %spychan akan dipaparkan disini.
  }
  if (%spychan != $null) {
    echo 4Anda kini telah memulakan operasi pengintipan didalam channel %spychan
    echo 4untuk hentikan operasi pengintipan sila taip /unspy
  }
}
alias unspy {
  msg %spyreport Anda telah menamatkan operasi pengintipan didalam channel %spychan
  echo Semua operasi intipan didalam channel %spychan telah dihentikan.
  unset %spychan
  unset %spyreport
  disable #spybot
}
#spybot off
on *:TEXT:*:%spychan: {
  if ($nick !ison %spyreport) {
    msg %spyreport < $+ $nick $+ > $1-
  }
}
on *:ACTION:*:%spychan: {
  if ($nick !ison %spyreport) {
    msg %spyreport 6 $nick $1-
  }
}
on *:JOIN:%spychan: {
  if ($nick !ison %spyreport) {
    msg %spyreport 4,1has joined: $nick
  }
}
on *:NICK: {
  if ($nick !ison %spyreport) {
    if ($nick ison %spychan) {
      msg %spyreport $nick is now known as $newnick
    }
  }
}
on *:PART:%spychan: {
  if ($nick !ison %spyreport) {
    msg %spyreport $nick has left %spychan
  }
}
on *:KICK:%spychan: {
  if ($nick !ison %spyreport) {
    msg %spyreport $knick was kicked from %spychan by $nick < $+ $1- $+ >
  }
}
on *:RAWMODE:%spychan: {
  if ($nick !ison %spyreport) {
    msg %spyreport $nick set mode $1- in %spychan
  }
}
on *:BAN:%spychan: {
  if ($nick !ison %spyreport) {
    msg %spyreport $2 has been banned from $chan by $nick
  }
}
on *:UNBAN:%spychan: {
  if ($nick !ison %spyreport) {
    msg %spyreport $2 has been unbanned from $chan by $nick
  }
}
on *:QUIT: {
  if ($nick ison %spychan) {
    msg %spyreport $nick has disconnected from the network
  }
}
#spybot end

mIRC Script - mIRC Lock


alias start if ($dialog(start) == $null) { $dialog(start,start,-4) }
dialog start {
  title "Masukan Katalaluan"
  size -1 -1 206 76
  edit "", 10, 36 13 132 19, pass autohs
  button "OK", 20, 18 44 75 23, ok
  button "Batal", 30, 113 44 75 23, cancel
  text "", 17, 180 15 15 13
  icon 271, -5 -55 250 225,

}
on 1:dialog:start:sclick:*:{
  if ($did == 20) { set %password $did(start,10).text | if (%password == %ok) { .timercount off | echo -a 4-
( 5Akses Di Terima 4)- | unset %count } | if (%password != %ok) { echo -a 4-( 5 Katalaluan Salah Akses
Di Tolak 4)-  | exit1 } }
  if ($did == 30) { exit1 }
}
on 1:dialog:start:init:*:{
  .timercount 0 1 pass1
  set %count 30
}
alias pass if ($dialog(pass) == $null) { dialog -m pass pass }
dialog pass {
  title SpyCops Lock
  size -1 -1 200 185
  button "OK", 20, 15 155 75 23
  button "Batal", 36, 110 155 75 23, cancel
  button "Reset", 30, 160 30 35 20, ok
  box "Katalaluan:", 26, 36 15 120 44
  radio "YA", 27, 60 35 35 13, group
  radio "XD", 28, 100 35 35 13
  box "Masukan Katalaluan:", 16, 25 60 145 80
  edit "", 8, 30 75 100 22, pass autohs
  edit "", 14, 30 110 100 22, pass autohs
  text "", 17, 140 95 20 13
  text "Taip Semula:", 18, 33 97 95 14
}
on 1:dialog:pass:init:*:{
  if (%ok? == $null) && (%ok == $null) { set %pass off | did -b pass 8,14,16,18 }
  if (%pass == on) { did -c pass 27 }
  if (%pass == off) { did -c pass 28 | did -b pass 8,14,16,18 }
  did -o pass 8 1 %ok?
  did -o pass 14 1 %ok
}
on 1:dialog:pass:sclick:*:{
  if ($did == 27) { set %pass on | did -e pass 8,14,16,18 }
  if ($did == 28) { set %pass off | did -b pass 8,14,16,18 }
  if ($did == 20) {  if (%pass == off) { dialog -c pass | halt } | set %ok? $did(pass,8).text | set %ok $did
(pass,14).text | if (%ok? == %ok) {  did -ra pass 17 Ok | .timer 1 1 dialog -c pass } | if (%ok? != %ok) {  did -
ra pass 17 No } | if (%ok? == $null) { did -ra pass 17 No | unset %ok | unset %ok? | .timer 1 1 pass } | if (%ok
== $null) { did -ra pass 17 No | unset %ok | unset %ok? | .timer 1 1 pass } }
  if ($did == 30) { set %pass off | unset %ok | unset %ok? | .timer 1 0 pass }
}
on *:start: {
  if (%pass == on) { start }
}
alias exit1 { if ($dialog(start) != $null) {
    unset %count
    dialog -x start start
    .timercount off
    .timer 1 1 exit
  }
}
menu * {
  Kunci Spy Cops:/pass
}
alias pass1 {
  dec %count 1 
  if (%count == 0) { unset %count | echo -a 4 mIRC Ditutup!! | exit1 }
  pass2
}
alias pass2 { if ($dialog(start) != $null) {
    did -ra start 17 %count  
  }
}

mIRC Script - Auto Kick After Slaps

on @1:ACTION:*slap*trout*:#:{
  if (%slap-kick == on) {
    if ($nick isop $chan) || ($nick isvo $chan) { halt }
    ban -u180 $chan $nick 3
    kick $chan $nick 84 $nick OpoChoTT 9«» 3[ 4 Auto Kick & Banned 3] 9«»
  }
}
menu status,menubar,channel {
  ON/OFF AUTO SLAPS DAN KICK
  .ON:/set %slap-kick on | echo 14» 3» 9» 8[Perhatian] 13Auto Slaps & Kick Telah Dibuka. Status 1: 9[OON]
  .OFF:/set %slap-kick off | echo 14» 3» 9»  8[Perhatian] 13Auto Slaps & Kick Telah Ditutup. Status 1: 4[OFF]
}
on *:action:*:#:{
 if ($me isin $1-) && (!%fl) {
  inc -u10 %fl
   .timer 1 2 describe # $replace($1-,$me,$nick,$chr(36),|))
     }
}